1. Home
  2. 九龍
  3. 深水埗站|嘉頓山看日落 – 浪漫城市夜景 (超簡易行山路線)
深水埗站|嘉頓山看日落 – 浪漫城市夜景 (超簡易行山路線)
0

深水埗站|嘉頓山看日落 – 浪漫城市夜景 (超簡易行山路線)

0
分享:

最後更新 2023 年 9 月 16 日

深水埗嘉頓山是一個超級易行的行山路線,可以睇日落、欣賞燈火通明夜景的好去處。今次,愛玩小生詳細跟大家圖文分享怎樣走這條簡易登頂行山路線怎樣走,記得一定要在黃昏時分上山,就可以輕鬆欣賞嘉頓山日落!提醒一下,記得帶蚊怕水啊!


廣 告


路線︰深水埗站 D2出口 > 欽洲街 > 嘉頓麵包公司 > 巴域街 > 美荷樓青年旅舍 > 登上嘉頓山山頂
行程︰大概15分鐘

a1517879593733

圖文路線

路線起點位於嘉頓面包廠旁的嘉頓山,深水埗站D1出口,經過高登電腦中心,沿欽洲街前行,經過嘉頓麵包公司,到巴域街見石硤尾邨轉右,會見到美荷樓青年旅舍

於美荷樓旅舍右手邊的小路上山,小路口就如下圖一樣,有圖標指示遊人上山。

a1517879591028

全程行山路線大概15分鐘就能登頂,也全都是梯級,建議大家起步不要太急促。

a1517879591263

看似很矮的小山,但其實一氣呵成的爬到山頂是非常辛苦的,所以整段路需要休息啊!

a1517879591981

沿途就開始看到深水埗的景象啦!而且有人更會在斜坡的平台位置拍攝日落啊!

a1517879591742

一般周末時間會很多遊人的,所以如果要看日落的話,建議提早30分鐘上到山頂啊記得,來看日落的朋友要帶備電筒蚊怕水啦!

每日日落時間: Link

a1517879592362

不過,要提提大家,因為拍照位置不多、而且並非所有位置都開曠、人流又多,所以拍照要求高的你們,必須提早找位子啦!

a1517879592194

這裡亦是情侶的拍拖好去處,因為景象實在太浪漫啦,大自然景色,配搭城市景觀,的確是香港拍攝的特色呀!

a1517879592722

沿梯級到山頂,就是一個平台。

注意:整個平台都被樹蔭阻檔的,很難看到日落景觀!

至於拍照位置則在上山沿途的梯級或斜坡,所以如果人多的話,就要注意安全啦!

a1517879592890

a1517879592528

在嘉頓山山頂看九龍半島的全景和日落亦非常值得!

日落後,也不要趕忙走呀!

城市燈火通明的景象,亦是一個很好的拍攝景象啊!

a1517879593111

a1517879593733

最後,提提大家,雖然嘉頓山很易行,山路是沒有街燈的,一定要帶電筒,或者電話要充滿電量,用電話電筒照路啊!

實用資料

什麼時間是嘉頓山最佳觀賞日落時候?

香港冬夏日落時間不同,要視乎每天的日落時間,一般為下午5:45 至 7:00 左右,詳見內文。

如何前往嘉頓山?

從深水埗站D1出口,經欽洲街及嘉頓麵包公司,於巴域街見石硤尾邨轉右到美荷樓青年旅舍,在旅舍右手邊的小路上山,大概15分鐘登頂,詳見內文。

看日落有什麼需要帶備?

到嘉頓山看日落,愛玩小生建議大家帶備電筒、蚊怕水、乾糧/食品及相機。


分享:

iPlayHK優惠預訂Coupon
如果喜歡愛玩小生的分享,歡迎讚好Facebook 專頁!
免費訂閱 iPlayHK 電子報:
定期推介香港好去處、旅遊資訊及優惠!
筆者簡介 - 愛玩小生,喜歡假日周圍玩的香港人,開心又一日、不開心又一日,不如為大家介紹香港和海外值得旅行的好去處,讓生活多一點歡樂!

合作查詢:hello@iplayhk.com